De Hypotheekofferte:
De hypotheekofferte
Hoe aanvragen?
Waar aanvragen?
Hoe lang geldig?
Hoe bindend?
Juridische spelregels
Formaliteiten
Advies en hulp
Taxatierapport
Notaris
Makelaarstarieven
Links
Rekenmodules:
Hypotheek berekening
Maximale hypotheek
Maandlasten bij koopsom
Hypotheekrente tarieven
Taxatie tarieven
Notaris tarieven
Makelaars tarieven


 

Welke juridische spelregels?

Voor het aanvragen en verstrekken van hypotheken gelden een aantal regels. Deze regels zijn vastgelegd in een aantal gedragscodes, te weten:

 • Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI)
 • Gedragscode hypothecaire financieringen
 • Financiële bijsluiter en gedragscode rendement en risico

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

De Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair geldt voor tussenpersonen. Deze gedragscode verplicht een intermediair of tussenpersoon, om u als consument duidelijk te informeren over zijn dienstverlening. Daarnaast verplicht deze gedragscode de tussenpersoon tot een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en lidmaatschap van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

Door een advieswijzer dient de tussenpersoon u inzicht te geven in zijn dienstverlening. Het raadplegen van deze advieswijzer is raadzaam, zodat u weet wat u kunt verwachten van de tussenpersoon. Daarnaast is het verstandig om afspraken met uw tussenpersoon schriftelijk vast te leggen. De advieswijzer moet de volgende informatie bevatten:

 • De diensten die u kunt verwachten.
 • De verhouding tussen tussenpersoon en verzekeraars en de manier waarop de verzekeraars de tussenpersoon belonen.
 • De voorwaarden en mogelijkheden om de relatie met de tussenpersoon stop te zetten.
 • Een kwaliteitsindicatie van de tussenpersoon, zoals een vakbekwaamheidsdiploma.
 • Een beschrijving van de klachtenprocedure.

Gedragscode hypothecaire financieringen

De gedragscode hypothecaire financieringen stelt een aantal basis voorwaarden, waaraan de hypotheekofferte moet voldoen. Door deze gedragscode is de geldverstrekker verplicht duidelijk te maken:
 • welke hypotheekvorm u afsluit, voor welke looptijd en rente
 • welke boeteregeling van toepassing is voor een aflossing groter dan boetevrij toegestaan
 • wanneer de hypotheekakte uiterlijk moet zijn gepasseerd
De geldverstrekker mag tijdens de rentevaste periode de voorwaarden van de hypotheek niet zomaar wijzingen. Ingrijpende verandering in de verhouding tussen u en geldverstrekker kunnen aanleiding geven de voorwaarden van de hypotheek te wijzigen. U kunt de voorwaarden wijzigen door de hypotheek over te sluiten, van vorm te veranderen, of door de Nationale Hypotheek Garantie te laten vallen. Voor vragen en klachten over hypotheken, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Hypothecaire Verzekeringen.

De geldverstrekker mag u niet verplichten tot een opstalverzekering bij dezelfde geldverstrekker. Andere verzekering dienen in een redelijk verband staan met de lening, en niet duurder zijn dan een losse verzekering. Wanneer de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon aangesloten is bij het Klachteninstituut Verzekeringen, kunt u daar terecht met vragen of klachten over verzekeringen.

Europa verplicht geldverstrekkers tot het verstrekken van het Europees Gestandaardiseerd Informatieblad (EGI). Het EGI stelt voorwaarden waaraan de offerte moet voldoen. Het EGI komt grotendeels overeen met de gedragscode hypothecaire financieringen, daarom zijn beide regelingen geïntegreerd. Sommige geldverstrekkers kiezen ervoor het EGI los bij de offerte te verstrekken. Andere geldverstrekkers besparen u papierwerk, door het EGI te verwerken in de hypotheekofferte.

Financiële bijsluiter en gedragscode rendement en risico

Een financiële bijsluiter is verplicht bij complexe financiële producten zoals beleggingshypotheken. Door de financiële bijsluiter wordt u geïnformeerd over de belangrijkste onderdelen van het product. De financiële bijsluiter dient u in staat te stellen de offerte voor een beleggingshypotheek te vergelijken, met andere offertes. De belangrijkste onderdelen van de financiële bijsluiter zijn:
 • De inhoud van het product
 • De financiële risico’s
 • De behandeling van klachten
Helaas blijkt dat niet alle geldverstrekkers gegevens gelijkmatig weergeven. Daarom is in de praktijk de vergelijking van verschillende beleggingshypotheken niet eenvoudig. Ook omdat sommige geldverstrekkers niet alle kosten van het product verwerken in de financiële bijsluiter. Wanneer aan de beleggingshypotheek een verzekeringspolis gekoppeld is, dan is ook de code rendement en risico van toepassing.
  © 2000-2023 HypotheekOfferte